AGGR University
LOADING
Орієнтовний зміст колективного договору
26 Травня, 2021
1.Загальні положення: сторони договору, предмет договору, сфера дії договору, відповідність договору законодавству, основні принципи укладання договору.
2.Трудові відносини, права і обов’язки сторін трудових відносин.
3.Трудовий договір і забезпечення зайнятості.
4.Робочий час (режим робочого часу, тривалість робочого тижня, робота з ненормованим робочим днем, неповний робочий день (зміна) для окремих категорій працівників, тощо.
5.Час відпочинку (перерви протягом робочого дня (зміни), порядок надання вихідних днів, порядок залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, порядок надання щорічної оплачуваної відпустки, додаткових відпусток, відпустки без збереження заробітної плати тощо).
6.Оплата і нормування праці (Особливості застосування систем оплати праці).
7.Умови роботи і охорона праці.
8.Особливості регулювання праці окремих категорій працівників.
9.Соціальний захист молоді.
10.Соціальні гарантії і пільги (медичне і пенсійне забезпечення; громадське харчування на виробництві; питання побуту).
11.Захист трудових прав працівників.
12.Забезпечення прав і гарантій діяльності представницького органу працівників.
13.Контроль виконання положень колективного договору.
14.Прикінцеві положення: термін дії договору, порядок зміни і доповнення договору, врегулювання розбіжностей, контроль виконання договору, відповідальність за порушення та невиконання договору, порядок інформування працівників про виконання колективного договору.
Залишити відповідь

Your email address will not be published.