AGGR University
LOADING
Розробка системи управління на базі КРІ
11 Травня, 2021

Розробка системи управління на базі KPI грунтується на ряді бізнес-технологій, серед яких слід виділити управління за цілями (Management by Objectives (МВО) і управління ефективністю (Business Performance Management (BPM). Зазначені технології об’єднують наступні принципи, якими доцільно керуватися під час розробки системи KPI: системність, смартизованість, збалансованість.
1. Системність. Передбачає чітку постановку стратегічних, операційних, проектних цілей і завдань різних категорій персоналу. Водночас цілі можуть ставитися окремо на рівні компанії, підрозділів конкретним виконавцям, так і декомпозувати з верхнього рівня на рівень нижчих виконавців.
2. Смартизованість. Під час постановки цілей і завдань враховуються принципи SMART:
● Specific – цілі повинні бути конкретні і враховувати специфіку компанії, підрозділи, функціонал конкретних виконавців;
● Measurable – вимірні. Для цілей повинні бути визначені зрозумілі для персоналу показники їх досягнення;
● Achievable – цілі повинні бути досяжні і реалістичні. Ніщо так не демотивує персонал, як постановка нездійсненних цілей. У персоналу повинні бути інструменти для управління поставленими цілями або завданнями (ресурси, час, інформація, знання, компетенції тощо);
● Result-oriented – орієнтація на результат, а не на зусилля або участь в процесі. Після виконання мети, завдання повинен бути отриманий заздалегідь визначений об’єктивний результат;
● Time-based – встановлювати чіткі часові орієнтири для цілей.
3. Збалансованість. Стратегічні та операційні цілі повинні бути збалансовані. До того ж технологія BPM передбачає збалансованість і узгодженість процесної структури, функціонального дизайну і організаційної структури компанії зі стратегічними та операційними цілями.

Залишити відповідь

Your email address will not be published.